Tel: 085-2731885
E-mail: info@vcfopleidingen.nl
Palestrinastraat 1a, Oss
 
 
 
 
 
Inloggen
Code 95 rijbewijs C
Richtlijn Vakbekwaamheid
code 95 'nascholingseis voor beroepschauffeurs'

De Richtlijn Vakbekwaamheid is een Europese Richtlijn. In de Richtlijn staat wat u moet doen om beroepschauffeur te worden én te blijven.

De Richtlijn geldt voor alle EU beroepschauffeurs. Onder deze regelgeving is een geldige code vakbekwaamheid (code 95) verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C of D noodzakelijk is. In Nederland wordt deze code op het rijbewijs geplaatst.

vrijstelling:
Er zijn beroepschauffeurs die vrijgesteld zijn van het hebben van een geldige code vakbekwaamheid. De uitzonderingen staan beschreven in het document dat je kan vinden op de website van de controlerende instantie ILT. Zie deze link.

Nascholing:
Een onderdeel van de Richtlijn is de verplichte nascholing. Om beroepschauffeur te blijven, zijn beroepschauffeurs verplicht iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Als u niet voldoet aan de nascholingsplicht, mag u uw vak niet meer uitoefenen.

DEZE NASCHOLING VOOR BEROEPSCHAUFFEURS IS NIET HETZELFDE ALS DE VERPLICHTING VOOR HET GETUIGSCHRIFT VEETRANSPORT BIJ VERVOER >65 KILOMETER. Wel kan de opleiding meetellen als onderdeel van de nascholing.

Vind ons op