Tel: 085-2731885
E-mail: info@vcfopleidingen.nl
Palestrinastraat 1a, Oss
 
 
 
 
 
Inloggen
Home

 
Corona update
Woensdag 17-03-2021:

In lijn met het besluit van het kabinet om de coronamaatregelen iets aan te passen, gaan vanaf dinsdag 16 maart de theorie-examens voor het beroepsvervoer (waaronder Veetransport en Pluimveetransport) weer door bij het CBR/CCV. Ook kunnen beroepschauffeurs vanaf 16 maart weer theoretische nascholing voor code 95 volgen.
================================================================


Donderdag 04-03-2021:

De code95 theorietrainingen zijn door toezichthouder CBR/CCV verder uitgesteld tot in ieder geval 15-03-2021. Ze hebben kenbaar gemaakt te verwachten op 11-0-2021 weer nieuwe duidelijkheid te verschaffen. De praktijktrainingen mogen en kunnen WEL ingepland worden één op één. Die zijn dus weer gestart m.i.v. 03-03-2021 en daar zijn we druk mee bezig!!

lees onze vorige berichten over de gevolgen van corona
================================================================

vrijdag 26-02-2021:

Gisteren heeft het CBR bekend gemaakt dat we vanaf 3 maart weer mogen starten met de praktijktraining voor code 95. Dit geldt nog niet voor de theorie trainingen (de klassikale trainingen). Deze gaan in ieder geval tot en met 9 maart niet door. Voor de periode vanaf 10 maart wordt uiterlijk volgende week vrijdag (5 maart) meer duidelijkheid verwacht.

De geldigheid van certificaten, passen, examenuitslagen, rijbewijzen en code 95 is opnieuw verlengd. Lees daarover meer op de website van het CBR: www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws/nieuws/theorie-certificaten-rijbewijzen-code-95-en-examenuitslagen-langer-geldig.htm

================================================================
Donderdag 04-02-2021: Verlenging stopzetten registratie toetsen en nascholingscursussen code 95

Het kabinet heeft op dinsdagavond 2 februari besloten de lockdown te verlengen, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben effect op de praktijktoetsen en de nascholing voor code 95.

Tot en met 2 maart kunnen geen praktijktrainingen voor code 95 worden verzorgd.

Vooralsnog kunnen tot en met 2 maart geen klassikale theoriecursussen voor code 95 worden verzorgd. Deze maatregel sluit aan bij de verlengde sluiting van de scholen. Mocht er eerder een versoepeling komen voor het voortgezet en beroepsonderwijs, zullen wij u hierover informeren.

Ook beroepsexamens vallen onder deze maatregel.
===============================================================
Donderdag 21-01-2021: Coulance voor vervallen rijbewijzen en Code 95

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een coulanceregeling afgekondigd in verband met COVID-19 voor rijbewijzen waarvan de geldigheidsduur verstrijkt in de periode vanaf 1 december 2020 tot 1 maart 2021.

Deze maatregelen betekenen in de praktijk dat personen met een Nederlands of EU-rijbewijs waarvan het rijbewijs en/of de code 95 vanaf 1 december 2020 is verlopen in Nederland kunnen blijven doorrijden. Zij zijn (zo nodig vanaf 1 december 2020 met terugwerkende kracht) verzekerd en zullen bij controle niet
bekeurd worden. Dit geldt ook voor personen met een niet-EU rijbewijs mits dit rijbewijs nog op 14 december jl. geldig was. Tevens betekent dit dat de geldigheidsduur van certificaten van cursussen die zijn gevolgd in het kader van de nascholing voor het behalen van een verklaring van nascholing (code 95) tot 1
maart a.s. wordt verlengd.

lees meer op de website van het ministerie

Lees het meer nieuws over corona en onze maatregelen via onderstaande button.
=================================================================

woensdag 13-01-2021:Verlenging stopzetten registratie toetsen en nascholingscursussen code 95

De theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten gaan in ieder geval tot en met dinsdag 9 februari niet door bij het CBR. Dit geldt ook voor alle beroepsexamens. Deze maatregel tegen corona zou eerst duren van 15 december tot en met 19 januari. Die periode is uitgebreid door het besluit van het kabinet om de lockdown te verlengen.

=================================================================
Verlenging geldigheid certificaten:

Getuigschrift vee- en pluimveetransport
De getuigschriften van vakbekwaamheid Vee- en Pluimveetransport worden als geldig beschouwd tot en met 31 juli 2021. Dit geldt voor getuigschriften die verlopen in de periode van 16 maart tot en met 31 juli 2021. Er zal via het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een melding van de verlenging van de geldigheid worden gedaan bij het National contact point netwerk voor de transportverordening. Via die route kunnen chauffeurs die internationaal transporteren in het buitenland aantonen dat hun huidige getuigschriften van vakbekwaamheid Vee- en Pluimveetransport nog geldig zijn

Ondernemersexamens
Het volgende geldt voor examenuitslagen die nog niet zijn omgezet naar een ondernemersdiploma:

als de geldigheid is vervallen in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 31 maart 2021.
als de geldigheid is vervallen in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2021, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 30 september 2021.
-----------------------------------------------------------------
dinsdag 15-12-2020: Stop op code 95 trainingen. Wij ontvingen het volgende bericht van het CBR:

Tijdens de persconferentie van maandag 14 december 2020 heeft de Rijksoverheid nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben effect op de praktijktoetsen en de nascholing voor de code 95.

Stopzetten praktijktoetsen en praktijktrainingen
Vanaf dinsdag 15 december 2020 kunnen geen praktijktoetsen en praktijktrainingen voor de code 95 meer verzorgd worden. Deze maatregel sluit aan bij het stopzetten van rij-examens.

Stopzetten theoriecursussen
Vanaf woensdag 16 december 2020 kunnen geen theoriecursussen voor de code 95 verzorgd worden. Deze maatregel sluit aan bij de sluiting van de scholen.
Hoelang deze maatregelen gelden is nog niet bekend. Op dinsdag 12 januari 2021 volgt een nieuwe persconferentie en verwachten wij meer duidelijkheid te kunnen geven.

-----------------------------------------------------------------
update dinsdag 02-06-2020
Geldigheid certificaten Vee- en Pluimveetransport

De getuigschriften van vakbekwaamheid Vee- en Pluimveetransport worden als geldig beschouwd tot 1 december 2020. Dit geldt voor getuigschriften die verlopen in de periode tussen 16 maart en 1 december 2020. Er zal via het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een melding van de verlenging van de geldigheid worden gedaan bij het National contact point netwerk voor de transportverordening. Via die route kunnen chauffeurs, die internationaal transporteren in het buitenland aantonen dat hun huidige getuigschriften van vakbekwaamheid Vee- en Pluimveetransport nog geldig zijn.

Geldigheid code 95

Voor chauffeurs met een code 95 die verloopt tussen 1 februari 2020 en 1 september 2020 geldt dat deze zeven maanden langer als geldig worden gezien. Deze zeven maanden tellen vanaf de einddatum van de code 95 die op het rijbewijs staat. Verliep uw code 95 bijvoorbeeld op 1 maart 2020? Dan blijft deze geldig tot 1 oktober 2020.
-----------------------------------------------------------------

update maandag 18-05-2020

In onze dienstverlening volgen wij de richtlijnen van het RIVM en het CBR. De maatregelen die wij hebben getroffen om hieraan te volden en om een verdere verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan vindt u in dit document (klik hier)
-----------------------------------------------------------------

update maandag 11-05-2020

Het CBR heeft aangegeven dat er binnen nieuwe richtlijnen op beperkte schaal weer examens afgenomen kunnen gaan worden. Wij kunnen dus ook weer cursussen gaan verzorgen. Wij nemen contact op met de deelnemers van wie eerder een cursus is geannuleerd.

kijk op onze website voor het actuele aanbod.

vanwege de richtlijnen zullen we vooralsnog met beperkte capaciteit draaien. Wij rekenen op uw begrip daarvoor.

-----------------------------------------------------------------

update donderdag 23-04-2020

Het CBR heeft de periode waarin géén nascholingscursussen kunnen worden geregistreerd verlengd tot 20 mei. Ook kunnen tot die tijd géén examens worden afgelegd. Dit als gevolg van het besluit van de regering om de beperkende maatregelen te verlengen tot die datum.

-----------------------------------------------------------------

update donderdag 16-04-2020

Vervalt uw getuigschrift vakbekwaamheid Vee- of Pluimveetransport na 16 maart? Dan zal deze in ieder geval tot 1 juni 2020 als geldig worden aangemerkt. Dat blijkt uit de brief die de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer heeft verzonden. U kunt deze brief hier lezen: maatregelen-in-relatie-tot-covid-19
-----------------------------------------------------------------

update vrijdag 10-04-2020

Betreft VCA-getuigschriften die verlopen in 'Corona-tijd' zijn langer geldig tot 01-07-2020. Zie link: www.vca.nl/actueel/ssvv-neemt-maatregelen-vanwege-coronavirus
-----------------------------------------------------------------

update woensdag 01-04-2020:

In lijn met het kabinetsbesluit annuleert het CBR tot en met tenminste 28 april alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen, rijtesten en cursussen (alcohol en verantwoord rijgedrag). Dit geldt ook voor alle beroepsexamens en de registratie van nascholingscursussen (code 95).

Door het afgelasten van alle theorie- en praktijkexamens verloopt mogelijk de geldigheid van certificaten, passen of uitslagen van (toekomstige) beroepschauffeurs of andere professionals. Het CBR heeft de problemen die hierdoor kunnen ontstaan in beeld. Mogelijke oplossingen worden op dit moment onderzocht. Zodra deze duidelijk zijn, zullen wij dit direct bekend maken.

Hier leest u hoe Inspectie Leefomgeving en Transport omgaat met de handhaving op de geldigheid van code 95.
-----------------------------------------------------------------
update vrijdag 20-03-2020:

Het CBR annuleert tot en met tenminste 6 april alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen, rijtesten en cursussen (alcohol en verantwoord rijgedrag). Dit geldt ook voor alle beroepsexamens en de registratie van nascholingscursussen (onder andere code 95). Daarmee verlengt het CBR het eerder genomen besluit met een week en sluit zo aan bij de overheidsrichtlijn.

Geldigheid certificaten en uitslagen professionals

Door het afgelasten van alle theorie- en praktijkexamens en nascholingscursussen (onder andere voor de code 95), verloopt mogelijk de geldigheid van certificaten, passen of uitslagen van (toekomstige) beroepschauffeurs of andere professionals. Bijvoorbeeld omdat examenuitslagen kunnen verlopen of omdat chauffeurs niet voor de einddatum cursussen of verlengingsexamens kunnen doen.

Het CBR heeft de problemen die hierdoor kunnen ontstaan in beeld. Mogelijke oplossingen worden op dit moment onderzocht door het CBR. Zodra deze duidelijk zijn, zullen wij dit direct bekend maken.

-----------------------------------------------------------------
maandag 16-03-2020:

Vanwege de recente ontwikkelingen rondom Corona worden alle cursussen geannuleerd. Wij volgen hiermee de richtlijnen van de overheid en het CBR. Dit geldt in ieder geval tot 1 april.

Het CCV heeft aangegeven dat code 95 cursussen niet meer geregistreerd kunnen worden. Eventueel reeds gereserveerde examens kunnen per direct niet meer afgenomen worden. Deze komen te vervallen en worden op een later tijdstip opnieuw ingepland.

Zodra wij duidelijkheid hebben wanneer de cursussen weer opgestart kunnen worden, brengen wij u op de hoogte. Houd u onze website in de gaten voor ontwikkelingen op dit gebied: www.vcfopleidingen.nl

Wij rekenen op uw begrip voor deze maatregelen.

 
Nieuws

 
*
NIWO-vergunning. Bent u transportondernemer? LET OP: Dan is een NIWO-vergunning verplicht! Vraag ernaar bij VCF Opleidingen. We regelen het graag en goed voor u.


*
Nu 5-jaar pakketten voor code 95 vanaf € 13,- per cursus!! Alleen geldig met SOOB-Subsidie. Vraag ons naar de voorwaarden.


*
Wij houden de punten code-95 van uw chauffeurs voor u bij, en ontzorgen volledig als u dat wilt. Altijd 24 uur per dag veilig online voor u inzichtelijk via een eigen inlogcode.


Vind ons op